سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:


تاریخ : 1397/09/02 بازدید: 313 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

 سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هائی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود.

 جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه.

 سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپردة ثابت به شرط معاملة متقابل.

سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.
گروه حسابداران برنا تدبیر جهت کلیه خدمات حسابداری ، حسابداری مالی ، مالیاتی در خدمت شما عزیزان میباشد . 
راه ارتباطی با ما :
021-66383251-3