نکات مهم در مورد فعالیتهای معاف از ارزش افزوده:

نکات مهم در مورد فعالیتهای معاف از ارزش افزوده:


تاریخ : 1397/09/02 بازدید: 385 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

نکات مهم در مورد فعالیتهای معاف از ارزش افزوده:

نکته 1: شرکتی که معاف از ارزش افزوده هست اگر خریدی بکند که شامل ارزش افزوده باشد باید ارزش افزوده خرید را به بهای تمام شده خرید ببرد و نیز اینکه جز هزینه های قابل قبول مالیاتی میباشد.

نکته 2: در آخرین فراخوان هم شرکت های با فعالیت صرف  معاف( نه منطقه معاف یا .. ) مشمول ثبت نام نشده اند.

نکته 3: شرکتی که هم فعالیت مشمول و هم معاف دارد باید ثبت نام کند و اظهارنامه ارسال نماید.

نکته 4: شرکتی که فقط فعالیت معاف از ارزش افزوده  دارند مشمول هیچ یک از فراخوان ها نشده اند و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.
گروه حسابداران برنا تدبیر جهت انجام خدمات مالی - حسابداری مالی و مالیاتی آماده خدمت به شما عزیزان میباشد . 
راه ارتباطی با ما : 
021-66383251-53