موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر کدامند؟

موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر کدامند؟


تاریخ : 1397/12/23 بازدید: 283 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر کدامند؟

در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند:

۱- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.

۳- سود و کارمزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

۴- دریـافت و پـرداخت حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجـمن ها و تشکـل های غـیردولتی کـه دارای مـجوز از مـراجـع ذیـربـط می باشند.

۵- دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

۶- دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانونی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.
۷- کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات(به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.

۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم.

۱۰- بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.

۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری(شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی.

۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

۱۴- سود سهام و سهم الشرکه