نحوه محاسبه بدهی بیمه تامین اجتماعی در گزارش حسابرسی بیمه

نحوه محاسبه بدهی بیمه تامین اجتماعی در گزارش حسابرسی بیمه


تاریخ : 1398/11/24 بازدید: 664 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

آیا میدانید نحوه محاسبه بدهی بیمه تامین اجتماعی در گزارش حسابرسی بیمه چگونه است؟


مطمئنا هر یک از شما با این نوع از حسابرسی و گزارشات آن آشنایی دارید.ولی توجه به برخی از نکات در این نوع از گزارش حسابرسی میتواند کمک شایانی به شما نماید.

شرکتهای بسیاری هر ساله با این نوع از حسابرسی روبرو هستند.در حسابرسی بیمه،شرکت ها از جهت هزینه های مرتبط با کار و نیروی انسانی بررسی می شوند.برخی از شرکت ها به علت نداشتن آگاهی لازم در این امر متحمل پرداخت جرایم به سازمان تامین اجتماعی می شوند.حال آنکه با دانستن نکات مربوط به بیمه خودتان را از شر جریمه های سنگین نجات دهید!در این مطلب به بررسی گزارش حسابرسی بیمه می پردازیم تا سوالات برخی از دوستان را پاسخ دهیم:

بعد از اتمام حسابرسی بیمه،گزارش حسابرسی از سوی موسسه تامین اجتماعی برایتان ارسال می شود ولی در این گزارش مبلغ بدهی به سازمان تامین اجتماعی واضح نیست با دانستن چند محاسبه شما نیز میتوانید قبل از ابلاغ بدهی برآوردی بیمه تامین اجتماعی از مبلغ بدهی بیمه تان مطلع شوید.چگونه؟

مشکل اصلی مفاصاحساب 

اندکی تامل نمایید!مشکلی که در اینجا وجود دارد بدهی برآوردی با اندکی تاخیر به شرکت ها اعلام می شود و می طلبد که حسابداران از محاسبه این بدهی آگاهی یابند حتی برای کنترل مبلغ بدهی شان.

یک مثال کاربردی 

در ارتباط با مطلب فوق یک مثال از شرکت فرضی را تشریح می نمایم:
مطمئنا گزارش حسابرسی بیمه را از نزدیک رویت نموده اید.برای کنترل بدهی بیمه شرکتتان، گزارش را بر این اساس محاسبه نمایید و با مبلغ بدهی اعلامی کنترل نمایید.در این گزارش در قسمت یافته های حاصل از بازرسی دفاتر قانونی و مدارک،مبالغی مشمول کسر حق بیمه می باشد.

حال حسابدار شرکت تی بعد از مشاهده جدول فوق بایستی به محاسبه بدهی برآوردی بپردازد.چگونه؟
همانطور که در جدول مشخص است لیستی که به سازمان ارسال نشده شامل ۳ بخش است.حقوق و مزایا ،قرارداد دستمزدی و قرارداد دستمزدی و مصالح.

هر یک از موارد یاد شده طبق بخشنامه ۱۱/۳ تامین اجتماعی یک ضریب جهت برآورد بدهی بیمه دارند به این صورت که:
حقوق و مزایای ارسال نشده به سازمان تامین اجتماعی با مبنای ۳۰% محاسبه می شود.
قرارداد دستمزدی ارسال نشده به سازمان تامین اجتماعی با مبنای ۱۶.۶۷% محاسبه می شود.
قرارداد دستمزدی و مصالح ارسال نشده به سازمان تامین اجتماعی با مبنای ۷.۷۸% محاسبه می شود.

۳.۰۰۰.۰۰۰ =۱۰.۰۰۰.۰۰۰ *۳۰%
۹.۵۰۰.۲۳۳ =۵۶.۹۹۰.۰۰۰ *۱۶.۶۷%
۱۷.۰۴۵.۹۸۰ =۲۱۹.۱۰۰.۰۰۰ *۷.۷۸%
مبلغ بدهی بیمه بابت گزارش حسابرسی ۲۹.۵۴۶.۲۱۳ =۳.۰۰۰.۰۰۰ +۹.۵۰۰.۲۳۳ +۱۷.۰۴۵.۹۸۰

سپس دراعلامیه بدهی برآوردی مبلغ توسط سازمان تامین اجتماعی به کارفرما ابلاغ می گردد.مبلغ بدهی بیمه با مبلغی که حسابدار شرکت تی محاسبه نموده مطابقت دارد.

گروه مشاوران مالی برنا تدبیر