کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تحت پوشش حمایت مالیاتی(مشاغل 10گانه)

کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تحت پوشش حمایت مالیاتی(مشاغل 10گانه)


تاریخ : 1399/01/12 بازدید: 442 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تحت پوشش حمایت مالیاتی(مشاغل 10گانه)

رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای مصوبه‌ای شورای هماهنگی اقتصادی در حمایت مالیاتی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ابلاغ کرد.

امید علی پارسا در بخشنامهای به مدیران کل امور مالیاتی مصوبه شورای عالی اقتصادی در حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع کرونا را ابلاغ کرد.

گروههای اقتصادی متضرر عبارتند، از مراکز تولید غذای آماده، مراکز کردشگری، حمل و نقل عمومی، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، توزیع آجیل و خشکبار، مجتمع‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و آموزشی،‌ مراکز تولید و توزیع صنایع دستی.

سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 برای گروههای مذکور تا پایان اردیبهشت تمدید شد. همچنین عملیات اجرایی و مسدود سازی حسابهای بانکی نیز تا ابتدای خرداد متوقف شد.

کسب و کارهای ۱۰گانه آسیب دیده از کرونا تحت پوشش حمایت مالیاتی

کسب و کارهای ۱۰گانه آسیب دیده از کرونا تحت پوشش حمایت مالیاتی