شرایط پذیرش بدون رسیدگی اظهارنامه مالیاتی 98

شرایط پذیرش بدون رسیدگی اظهارنامه مالیاتی 98


تاریخ : 1399/02/02 بازدید: 326 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

شرایط پذیرش بدون رسیدگی اظهارنامه مالیاتی 98

شرایط پذیرش بدون رسیدگی اظهارنامه مالیاتی چیست؟مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال 1398 مؤدیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه‌شده با رعایت مقررات از سوی مؤدی خواهد بود.

 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 1398 را اعلام کرد. محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی‌الراس از سال آینده، تأکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال 1398 مؤدیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه‌شده با رعایت مقررات از سوی مؤدی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از عملکرد سال 1398 به بعد، درصورتی‌که مؤدیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی موردپذیرش قرار می‌گیرد.

مسیحی با تأکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات‌ های مستقیم اصلاحی 31 تیرماه 1394، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مؤدیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارائه‌شده توسط مؤدیان با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم ایجادشده، مطابقت داده خواهد شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً تعدادی از اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان را بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی‌که اشخاص یادشده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی بر اساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به‌دست‌آمده از بانک‌های اطلاعاتی اقدام می‌نماید.

وی در ادامه از مؤدیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال 1398 را بر اساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.

مسیحی بابیان اینکه اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده‌های مالیاتی می‌شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات واقعی به‌دست‌آمده از بانک‌های اطلاعاتی، عملاً نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمام‌تر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می‌دهد.

مسیحی در رابطه با جرائم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز عنوان داشت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننمایند، علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت‌های قانونی، مشمول پرداخت جرائم غیرقابل‌بخشش مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و صحبت با یک مشاور مالیاتی، با کارشناسان برنا تدبیر تماس بگیرید.