تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99

تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99


تاریخ : 1399/02/11 بازدید: 301 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99

 اشخاص مشمول، به ترتیب تا 15 تیرماه و 15 مهرماه سال جاری فرصت دارند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، با اشاره به پیشنهاد دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99 اشخاص مشمول، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت طرح فاصله گذاری و همچنین لزوم حمایت از فعالان اقتصادی در این شرایط خاص، عنوان داشت: پیشنهاد این سازمان در نهایت مورد موافقت دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و جهت اجرا به این سازمان ابلاغ گردید.
گفتنی است، به موجب مفاد ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب1394/4/31، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را در مقاطع سه ماهه ( فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور برای سامانه معاملات ارسال نمایند.

منبع سازمان امور مالیاتی کشور