انواع اظهارنامه مالیاتی | اظهار نامه الکترونیکی

انواع اظهارنامه مالیاتی | اظهار نامه الکترونیکی


تاریخ : 1399/02/17 بازدید: 394 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

 انواع اظهارنامه مالیاتی | اظهار نامه الکترونیکی 

برخی انواع اظهارنامه مالیاتی

 فرم‌های اظهارنامه مالیاتی سال ها است الکترونیکی شده و از این رو از طریق اینترنت تکمیل و ارسال خواهد شد .

 این فرم‌ها به چند نوع مختلف تقسیم می‌شوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی، در زمان مراجعه به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی، به‌تناسب باید فرم مخصوص به خود را پر کند.

از جمله مهمترین آن ها عبارت‌اند از:

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی: اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل‌ارائه بوده و پایان خردادماه هرسال ( جهت عملکرد سال قبل ) آخرین‌ مهلت تسلیم آن به اداره امور مالیاتی است.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی :  اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی که پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند است تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ( جهت عملکرد سال گذشته ) به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

اظهارنامه املاک: تمامی افرادی که املاک خود را اجاره داده و از آن طریق کسب درآمد می‌کنند، موظف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه هستند. پایان تیرماه هرسال ( جهت عملکرد سال قبل ) آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک است.

اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده: این نوع اظهارنامه به‌صورت فصلی تنظیم و برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. مودیان مشمول ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی هستند که طی فراخوان هایی ( هفت مرحله تاکنون فراخوان شده اند ) مکلف به انجام تکالیف مقرر شده اند .

 به یاد داشته باشیم ، موعدهای مقرر فوق ، با توجه به شرایط اخیر و نطر به مصوبه ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا ؛ برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ، دو ماه و برای ارزش افزوده دوره زمستان ۹۸ نیز تا پایان اردیبهشت تمدید شده است .