صورت های مالی چیست؟

صورت های مالی چیست؟


تاریخ : 1399/03/07 بازدید: 301 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

صورت های مالی چیست؟

صورت های مالی گزارش هایی هستند که برای یک دوره زمانی خاص نتیجه فعالیت های یک شرکت را نشان می دهند که این گزارش ها باید براساس اصول حسابداری و استاندارهای مربوطه تهیه شود.
به همین دلیل تهیه این صورت های مالی را به دست افراد حرفه ای و مسلط به اصول و استاندارد ها حسابداری سپرد تا بتوان به آنها اتکا کرد.
به زبان ساده تر صورتهای مالی کاری را که شرکت انجام داده است را نشان می دهد و اینکه پول از کجا امده ست و در کجا خرج شده است .

صورت های مالی اساسی مورد نیاز شما کدامند؟

۱- ترازنامه
۲- صورت سود وزیان
۳- صورت سود و زیان جامع
۴- صورت جریان


تعاریف و کاربردهای صورت های مالی:

ترازنامه :
 نوعی ازصورتها ی مالی است که وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی را در یک مدت زمان نشان می دهد.در واقع نشان می دهد مالک چه چیزی هستیم یا چه مقدار بدهی داریم.

صورت سود زیان :
 میزان درآمد ها و هزینه ها و سودو زیان یک شرکت را نشان میدهد.در اصل نشان می دهد پول چگونه به دست آمده است و بعد خرج شده است.

صورت سودوزیان جامع : 
گزارشی است که کلیه تغییرات افزایش یا کاهش ناشی از درآمدها و هزینه ها طی یک دوره نشان می دهد.فرقی ندارد هزینه ها و در آمد ها تحقق یافته باشند یا نه.به طور کلی نشان دهنده  تغییرات در منافع صاحبان سرمایه است.

صورت سود وزیان جامع به موارد زیر اشاره دارد:
الف) سود وزیان خالص طبق صورت سود و زیان
ب) سایر درآمدها وهزینه ها ی شناسایی شده به تفکیک

صورت جریان وجه نقد : 
نوعی از صورت مالی است که وجوه نقد یک شرکت را در یک دوره نشان می دهد.
با استفاده از صورت جریان ها ی نقد می توان عملکرد شرکت و همچنین نقدینگی آن برای پرداخت بدهی ها و انعطاف پذیری شرکت به دست آورد.


با بررسی های انجام شده، بر روی صورت جریان وجوه نقد می توان نتایجی را استنباط کرد که عبارت است از:

– داخلی یا خارجی بودن منابع تامین مالی عملیات تجار شرکت
– توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود
– توانایی شرکت در پرداخت در پرداخت سود به سهامداران
– انعطاف پذیری شرکت در زمینه تامین مالی عملیات تجاری یا تولیدی خود

گردآورنده : فاطمه یادگاری