جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی 1399

جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی 1399


تاریخ : 1399/03/29 بازدید: 374 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

 جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی 1399

جدول خلاصه در خصوص جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی ... [تا پایان سال ۱۳۹۹]

 

 جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی 1399