نکات مهم در خصوص ارسال اظهارنامه عملکرد و توافق تبصره ماده 100سال 1398

نکات مهم در خصوص ارسال اظهارنامه عملکرد و توافق تبصره ماده 100سال 1398


تاریخ : 1399/05/16 بازدید: 401 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

نکات مهم در خصوص ارسال اظهارنامه عملکرد و توافق تبصره ماده 100سال 1398


مطابق با بخشنامه شماره 510/99/200 مورخ 11/5/1399
-1 ابتدا مشخص نمائید به صورت دقیق چه میزان خرید از شرکت ها در سال 98 داشته اید. پیشنهاد میگردد به صورت کتبی میزان خرید خود را دریافت و استعلام نمائید تا صحت اطلاعات دریافتی قابل اتکا باشد.
2-چناچه خرید شما با در نظر گیری میزان سود فروش مجموعا 9.900.000.000ریال میباشد و برگ قطعی سال 97 خو را دریافت نموده اید میتوانید از تبصره ماده 100(توافق) با سازمان امو مالیاتی استفاده نمائید.
4-در صورتی که مالیات سال گذشته شما قطعی شده است و فروش سال 98 شما تا سقف 9.900.000.000ریال بوده و سال گذشته اظهارنامه گروه اول (بالای 3میلیارد تومان ) ارسال نکرده باشید به شرح زیر با افزایش درصدی ثابت میتوانید با سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال 97 خود توافق نمائید .
اگر مالیات شما تا 25.000.000ریال قطعی شده بدون افزایش در مالیات میتوانید توافق نمائید. به طور مثال اگر مالیات قطعی شما 21.000.000ریال باشد امسال هم دقیقا بدون افزایش و مبلغ 21.000.000مالیات قابل توافق خواهد بود.
اگر مالیات شما بین25.000.000ریال تا 50.000.000ریال میباشد با 4% افزایش نسبت به قطعی سال قبل میتوانید با سازمان امور مالیاتی توافق نمائید. به طور مثال اگر مالیات قطعی در سال 97 30.000.000ریال باشد با افزایش 1.200.000ریال به میزان 31.200.000ریال توافق نمائید.
اگر مالیات شما بین50.000.000ریال تا 100.000.000ریال میباشد با 8% افزایش نسبت به قطعی سال قبل میتوانید با سازمان امور مالیاتی توافق نمائید. به طور مثال اگر مالیات قطعی در سال 97 80.000.000ریال باشد با افزایش 6.400.000ریال به میزان 86.400.000ریال توافق نمائید.
و اگر مالیات شما بالاتر از  100.000.000ریال میباشد با 12% افزایش نسبت به قطعی سال قبل میتوانید با سازمان امور مالیاتی توافق نمائید. به طور مثال اگر مالیات قطعی در سال 97 120.000.000ریال باشد با افزایش 14.400.000ریال به میزان 134.400.000ریال توافق نمائید.
5-در صورتی که در سال گذشته اظهارنامه گروه اول(بالای3میلیارد تومان )ارسال کرده اید امسال نیز باید اظهارنامه گروه اول ارسال نمائید. امکان توافق حتی با میزان فروش کمتر از 9.900.000.000ریال در سال 98 وجود ندارد.


6-درصورتی که تعداد شرکا نسبت به سال قبل تغییرات داشته باشد امکان توافق وجود ندارد. به طور مثال اگر تعداد شرکا از 2 به یک نفر تغییر کرده باشد یا بلعکس تعداد شرکا زیاد شده باشد امکان توافق وجود ندارد.
7-در صورتی که سال 98 اولین سال فعالیت شما باشد یا برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی ارسال مینمایید امکان توافق وجود ندارد.
8-در صورتی که امکان پرداخت نقدی ندارید میتوانید در 5 قسط مساوی طی 5 ماه مالیات خود را پرداخت نمائید.
9-تقسیط مالیات ابرازی در اظهارنامه و یا توافق شامل جریمه تاخیر در پرداخت 2.5درصد در ماه خواهد بود.
10-دقت داشته باشد در صورتی که مشخص گردد شما بالاتر از 9.900.000.000ریال فروش داشته اید و از توافق استفاده کرده باشید. در حکم عدم ارائه اظهارنامه عملکرد با شما برخورد خواهد شد و شامل موارد زیر خواهید شد:
         -عدم اعطای معافیت سالانه مشاغل به مودی (258.000.000ریالی در 98)
         -جریمه عدم تسلیم اظهارنامه 
         -خروج از توافق و رسیدگی به صورت مودیان پر ریسک
در صورتی که مشمول توافق در سال 98 نیستید ( درآمد سال 98 شما بیش از 9.900.000.000ریال میباشد و برگ قطعی ندارید و یا در سال گذشته در گروه اول اظهارنامه دارده اید وظایف قانونی شما به شرح زیر میباشد:
تا 3میلیارد ریال ملزم به نگهداری مدارک درامدی و هزینهای خود هستید و ارئه فرم مربوط به جمع بندی اسناد مدارک وظیفه قانونی شما خواهد بود.(از نظر قانون نیازی به ارائه دفاتر قانونی ندارید)
اگر بیش از 3میلیارد ریال فروش سالانه دارید و یا سال گذشته اظهارنامه گروه اول ارسال نموده اید دقیقا وظایف یک شرکت را دارید یعنی ملزم به ارائه اسناد و مدارک و تحریر دفاتر قانونی میباشد و در زمان بررسی اظهارنامه شما تک تک اعداد و ارقام اظهارنامه با دفاتر و مدارک شما چک خواهد شد. پس داشتن سیستم حسابداری و انجام امور قانونی برای گروه اول امری واجب میباشد.

برخی جرائم مربوط یه اظهارنامه
-پرداخت ماليات پس از سررسيدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم
 (تعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد ماليات به ازاء هر ماه)

- عدم تسليم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند
 (جریمه ای معادل 30 درصد مالیات متعلقه+غیر قابل بخشودگی)
- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی
 (جریمه ای معادل 30 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه)
- عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودياني كه مكلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند
 (جریمه ای معادل 20 درصد مالیات براي هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل 10 درصد مالیات برای رد دفتر)

تهیه شده در واحد آموزش گروه مشاوران مالی ارئه دهنده کلیه امور مالی و مالیاتی                                                  
 مرداد1399

دانلود پی دی اف بخشنامه