چه مواردی نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست

چه مواردی نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست


تاریخ : 1399/06/04 بازدید: 205 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

چه مواردی نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست

🔶 درگزارشات فصلی :

 • نیازی به گزارش خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار نیست .
 • نیازی به گزارش خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه نیست .
 • نیازی به گزارش سود و کارمزد و جریمه های بانک ها .صندوق تعاون .صندوقهای حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی .موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه نیست .
 • نیازی به گزارش, حق عضویت مجامع حرفه ای . احزاب وانجمن ها وتشکل های غیردولتی دارای مجوزازمراجع ذی صلاح نیست .
 • نیازی به گزارش , کمک ها جوایز وهدایای بلاعوض نیست .

 نیازی به  گزارش مبالغی تحت عناوین زیر نیست:

 •  جریمه یا خسارت
 • انواع عوارض ومالیات به استثنا ارزش افزوده
 •  حق ثبت
 •   حق تمبر
 •  حقوق گمرکی
 •  حقوق ودستمزد
 •  وجوه پرداختی بابت حق نگهداری یا شارژساختمان محل فعالیت
 •  ابونمان های پرداختی