مبنای اضافه کاری کدام است اضافه کاری چگونه محاسبه میشود؟

مبنای اضافه کاری کدام است اضافه کاری چگونه محاسبه میشود؟


تاریخ : 1399/07/03 بازدید: 189 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

مبنای اضافه کاری کدام است اضافه کاری چگونه محاسبه میشود؟

مبنای اضافه کاری کدام است؟
176ساعت، 192ساعت و یا  220 ساعت...


✔️پاسخ:
برای محاسبه مبلغ اضافه کاری در شرکتها بعضا" دیده شده که مبناهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. اما مبنای صحیح کدام است؟

🔹در قانون کار هر کارگر موظف به ۴۴ ساعت انجام کار در هفته است و البته یک روز جمعه نیز استراحت دارد که کار نمیکند ولی حقوقش پرداخت میشود. 

🔻پس برای محاسبه ساعات کار هر روز خواهیم داشت:

۴۴ ساعت تقسیم بر ۶ روز کاری =۷٫۳۳  (یا همان ۷ ساعت و بیست دقیقه)

🔹نتیجه اینکه: میزان ساعات کارکرد طبق نظر قانون کار در هر روز کاری  ۷٫۳۳ بوده که اگر در ۳۰ روز ضرب شود،  عدد صحیح ۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد.

🔹سپس شما نرخ هر ساعت حقوق ماهانه حقوق بگیر را از تقسیم حقوق ماهانه اش بر  ۲۲۰ ساعت محاسبه نموده با اضافه نمودن چهل درصد به آن نرخ هر ساعت اضافه کار بدست می آید.

🔹مبلغ اضافه کاری =حقوق پایه تقسیم بر ۲۲۰ ضربدر ۱۴۰% ضربدر تعداد ساعات اضافه کاری