انحراف سود چیست ؟ ️تجزيه و تحليل انحراف سود

انحراف سود چیست ؟ ️تجزيه و تحليل انحراف سود


تاریخ : 1399/07/07 بازدید: 290 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

انحراف سود چیست ؟ ️تجزيه و تحليل انحراف سود 

 

انحراف سود همانند سايــر انحرافات، به دو عامل ريالي ( انحرافات نـرخ وهزينه هاي ثابت) و مقداري (انحرافات حجم) تجزيه مي شود. 
انحرافات ريالي شامل انحرافات نرخ و انحراف هزينه هاي ثابت است. 

انحرافات مقداري نيز با عنوان انحراف حجم شناخته مي شود.

🔘 انحراف نرخ 

فرمول انحراف نرخ به شرح زير است: 

تعداد فروش واقعي ×(سود پيش بيني شده هر واحد– سود واقعي ) = انحراف نرخ

🔘 انحراف حجم سود

فرمول انحراف حجم سود به شرح زير است: 

سود استاندارد هر واحد × (تعداد فروش بودجه شده – تعداد فروش واقعي)

🔘 تجزيه و تحليل انحراف نرخ:

حال در دومين مرحله، انحرافات نرخ به دو انحراف نرخ فروش و نرخ بهاي كالاي فروش رفته تجزيه مي شود. 

انحراف نرخ فروش

فرمول انحراف نرخ فروش به شرح زير است :

تعداد فروش واقعي × (نرخ فروش پيش بيني – نرخ فروش واقعي) = انحراف نرخ فروش

شاخص سودآوری و تحلیل انحراف درآمد

در ادامه بررسی مفاهیم حسابداری، در این بخش ابتدا به بررسی شاخص سودآوری، فرمول و مثال‌های آن می‌پردازیم. در بخش دوم تحلیل انحراف درآمد و انواع آن را بررسی خواهیم کرد. اطلاعات به دست آمده از تحلیل انحراف فروش برای سازمان‌ها اهمیت دارد، چرا که به مدیریت امکان می‌دهد تا عملکرد حقیقی فروش را در مقایسه با عملکرد مورد انتظار شرکت در خصوص محصولاتی مشخص بسنجد و به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا محصولاتی را شناسایی کنند که در بازار بهتر عمل می‌کنند.