اشتباهات رايج هنگام تنظيم و ارائه اظهارنامه

اشتباهات رايج هنگام تنظيم و ارائه اظهارنامه


تاریخ : 1399/07/23 بازدید: 207 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

 اشتباهات رايج هنگام تنظيم و ارائه اظهارنامه 

 • 1.  عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (error کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده 169)
 • 2. عدم توجه به افزایش یا کاهش سرمایه بدون اجرای تشریفات قانون تجارت
 • 3. عدم توجه به دستورالعمل رسیدگی تعدیلات سنواتی صادره از طرف امور مالیاتی و استانداردحسابداری
 • 4.  عدم دریافت اطلاعات صحیح محاسباتی از ماده 151 ق.م.م و اعمال تعدیلات اختصاصی مربوط به آن
 • 5. عدم توجه به دستورالعمل تسهیلات دریافتی ( بهره ) و حساب جاری شرکا به همراه عدم توجه به قرارداد تسهیلات ( تفکیک سال جاری و سنوات آتی )
 • 6. عدم توجه به آرتیکل مقابل سرفصل حساب جاری شرکاء
 • 7. منفی شدن لحظه ای  کد حساب موجودی نقد و بانک
 • 8. عدم انطباق گردش مواد ، گردش کالای ساخته شده با سرفصل موجودی ها، بهای تمام شده ، عدم رعایت سیستم های قیمت گذاری قابل قبول در حسابداری (fifo-میانگین – میانگین موزون)
 • 9. عدم رعایت دستورالعمل تسعیر ارز صادره از سازمان امور مالیاتی و رهنمودهای استاندارد حسابداری شماره 16 ( تسعیر اقلام پولی حین ترازنامه تاکید شده است)
 • 10. عدم رعایت رهنمودهای استاندارد شماره 13 و ملحوظ نداشتن هزینه بهره ( اضافات دارایی ) یا سود و زیان
 • 11.  عدم رعایت طبقه بندی ثبت هزینه ها طبق ماده 147 و 148
 • 12.  عدم اطلاع از ردیف 16 ماده 20 آیین نامه تحریر دفاتر
 • 13.  عدم توجه ماده 18 آیین نامه تحریر دفاتر ( فصل چهارم )
 • 14.  عدم انطباق درآمد و هزینه بر روی 3 سامانه کنترلی امور مالیاتی
 • 15.  عدم توجه به معافیت قانونی ماده 132 و 81 در مورد فعالیتهای معاف که کاملا باید منطبق و قانونی باشد
 • 16.  عدم توجه به انطباق مبلغ پرداختی پروفرم با اطلاعات مندرج در اظهارنامه گمرکی
 • 17.  عدم انطباق مانده حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید ( اعتبار مالیاتی ) و فروش در 3 ماهه چهارم
 • 18.  عدم رعایت رهنمودهای شماره 6 استاندارد حسابداری در مورد نحوه اعمال ذخیره قانوین در پایان سال
 • 19.  عدم توجه به تناوب تجدید ارزیابی دارایی ثابت و رهنمودهای تعریف شده در استاندارد شماره 11
 • 20.  عدم تسلط بر نحوه شناسایی درآمد عملیاتی و انطباق مرتبط مرکز هزینه های آن
 • 21.  عدم توجه به مباحث صنعتی ( تسهیم اولیه و ثانویه ) هزینه یابی هی موثر بر قیمت تمام شده کالای فروش رفته و متعاقباً اثر آن در موجودی پایان دوره و در جریان ساخت
 • 22.  عدم رعایت رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاریها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی در مورد شناخت درآمد