حسابداران و چالش تغییرات استانداردهای حسابداری

حسابداران و چالش تغییرات استانداردهای حسابداری


تاریخ : 1399/08/20 بازدید: 174 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

حسابداران و چالش تغییرات استانداردهای حسابداری

5 استاندارد لازم‌الاجرای حسابداری از سال 98

یکی از چالش‌های مهم پیش روی حرفه حسابداری، از پایان سال 98 و سال‌های پیش رو، تغییرات استانداردهای حسابداری است. سازمان حسابرسی در راستای هماهنگی هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی اقدام به تغیر و به روز رسانی استانداردهای موجود یا تصویب استانداردهای جدید کرده است. به گفته کارشناسان، "نکته قال تامل این است که حجم این تغییرات به ناگاه بسیار زیاد بوده و همراه شدن حسابداران و حسابرسان با این تغیرات گاهی سخت و دشوار خواهد بود

 در حال حاضر نزدیک به 12 استاندارد حسابداری تغییر کرده یا در شرف تغیر است که از این تعداد، 5 استاندارد از ابتدای 1398 لازم الاجرا بوده و مابقی از سال 1399 به بعد لازم الاجرا خواهد شد.

خدمات مالی و حسابداری مالی

 از ابتدای سال 1398 استانداردهای شماره 6 با عنوان عملکرد مالی و استاندارد 14 با عنوان "نحوه ارائه دارئی‎‌های جاری و بدهی‌های جاری" از مجموعه استانداردهای ایران حذف شده است. استانداردهای حسابداری  شماره 1 و 2 در خصوص "نحوه ارائه صورت های مالی و جریان‌های نقدی" تغییر کرده که این تغییرات بسیار عمده بوده به نحوی که مثلا در صورت‌های مالی، شکل" صورت سود و زیان" تغییر کرده و ارائه "گردش سود انباشته" حذف شده است و صورت مالی اساسی جدیدی با عنوان "صورت تغییرات در حقوق مالکانه" ایجاد شده یا "صورت جریان وجه نقد" از 5 طبقه به 3 طبقه تبدیل شده است.

چرا کسب و کارهای کوچک باید موارد مالی و حسابداری خود را برونسپاری کنند؟

 ازسوی دیگر، استانداردهای شماره 34 با عنوان رویه‌های حسابداری، تغیر در برآوردهای حسابداری، اشتباهات و استاندارد شماره 36 با عنوان ابزارهای مالی، ارائه و استاندارد 37 با عنوان ابزارهای مالی و افشاء به مجموعه استانداردهای ایران اضافه شده است، به خصوص استاندارد های 36 و 37 مطالب بسیار جدیدی را ارائه و الزامی می‌کند.

 از ابتدای سال 1399 استاندارد جدید شماره 35 با عنوان مالیات بر درآمد الزامی خواهد شد، تاکید کرد: براین اساس، شرکت ها موظف خواهند شد، الزامات آن را رعایت کنند. در خصوص این استانداردها علاوه بر پیچیدگی مباحث مطرح شده، تعامل با سازمان امور مالیاتی جهت اجرای بهتر ضروری خواهد بود.

اعزام حسابدار پاره وقت در تمامی سطوح

 در کنار این تغییرات، استانداردهای دیگری نیز برای تغییر و اضافه شدن به مجموعه استانداردهای ایران در دستور کار قرار دارند که در حال حاضر، نسخه پیش‌نویس این استانداردها، منتشر شده و از سال 1399 به بعد لازم الاجرا خواهند بود.

 

استاندارد  شماره 18 فعلی، با عنوان "صورت‌‎های مالی تلفیقی" حذف خواهد شد و به جای آن استانداردهای 18 با عنوان "صورت های مالی جداگانه" و "استاندارد 39" با عنوان "صورت های مالی تلفیقی" جایگزین خواهند شد. استاندارد جدید شماره  20 با عنوان  "سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص"  جایگزین استاندارد شماره 20 فعلی با عنوان "سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته "خواهد شد.

چرا به نرم افزار حسابداری و مالی نیاز داریم؟

 استاندارد شماره  19 فعلی با عنوان "ترکیب‌های تجاری" حذف خواهد شد و استاندارد جدید شماره  38 با عنوان  "ترکیب های تجاری" جایگزین آن خواهد شد، همچنین استاندارد جدید شماره  40با عنوان  "مشارکت‌ها" جایگزین استاندارد فعلی شماره  23 با عنوان "حسابداری مشارکت‎های خاص" جایگزین می‌شود. استاندارد جدید شماره  41 با عنوان "افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر" به مجموعه استانداردهای ایران اضافه خواهد شد.

 با توجه به این تغییرات صورت گرفته، چالش اساسی پیش روی حسابداران و حسابرسان، آگاهی کامل از این تغییرات و همراه شده با استانداردهای جدید است که در این خصوص آموزش، نقش اساسی ایفا خواهد کرد