ثبت هزینه های حسابرسی

ثبت هزینه های حسابرسی


تاریخ : 1399/10/03 بازدید: 166 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

ثبت هزینه های حسابرسی

هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی، اداری و تشكیلاتی می‌باشد.
که به 2 دسته تقسیم میشود

 در سال (سال‌های) قبل از بابت این هزینه در حساب‌های خود، ذخیره در نظر گرفته باشید؛ بنابراین سند ذیل را قبلاً در دفاتر ثبت كرده‌اید:

هزینه حسابرسی بیمه              
ذخیره هزینه حسابرسی بیمه   

در این صورت زمان پرداخت این هزینه ثبت زیر در دفاتر درج می‌گردد:

ذخیره هزینه حسابرسی بیمه   
بانك/ اسناد پرداختنی              


 در سال (سال‌های قبل) در خصوص این هزینه هیچ‌گونه ثبتی در دفاتر انجام نشده باشد:

الف - درصورتی كه این مبلغ با اهمیت باشد:

سود (زیان) انباشته                   
بانك/ اسناد پرداختنی              

ب - درصورتی كه این مبلغ كم اهمیت باشد:

هزینه حسابرسی بیمه                بانك/ اسناد پرداختنی