آیا عیدی بازنشستگان افزایش میابد | میزان افزایش عیدی بازنشستگان

آیا عیدی بازنشستگان افزایش میابد | میزان افزایش عیدی بازنشستگان


تاریخ : 1399/11/25 بازدید: 92 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

آیا عیدی بازنشستگان افزایش میابد | میزان افزایش عیدی بازنشستگان

فعالان کارگری از ارائه طرحی برای پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان خبر می‌دهند.

 

طرح پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان یا طرح ماده واحده همسان‌سازی عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی با کارگران شاغل مشمول قانون کار، توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی به نمایندگان مجلس ارائه شده است واز قرار، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، قول پیگیری آن را داده‌اند.

اگر این طرح نهایی شده و به تصویب برسد، در سال آینده بازنشستگان کارگری به اندازه کارگران شاغل عیدی می‌گیرند؛ درحال‌حاضر، عیدی بازنشستگان کارگری، «کارمندی» است؛ این در حالیست که عیدی کارگران شاغل، حداقل دو پایه حقوق کارگری است.در امسال، بازنشستگان کارگری از دریافت عیدی ناچیز کارمندی، انتقادات بسیار داشتند و اعلام نمودند یا عیدی ما را کارگری کنید یا حقوق و مزایای ما را کارمندی بپردازید.در امسال، به بازنشستگان تامین اجتماعی، یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت شده است.

بیمه خویش فرما چیست؟ بیمه خویش فرما تامین اجتماعی سال 1400

تاریخ واریز عیدی بازنشستگان زمان واریزی عیدی بازنشستگان

عیدی سال 99 بازنشستگان اعلام شد مبلغ عیدی بازنشستگان

منبع: ایلنا